فرزاد سیاویش – اولین جوان کارمند شهرداری کرج

فرزاد سیاویش – اولین جوان کارمند شهرداری کرج

اقای فرزاد سیاوشی به عنوان اولین جوان کارمند شهرداری کرج معرفی می گردد

رزمه ایشان بزودی ثبت می گردد

اطلاعات تماس فرزاد سیاوشی

0262313725

09339212711

پست های مرتبط

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد