خان ممد

خان ممد

محمدشهر

36214237

مشاهده و اطلاعات بیشتر

تالار و رستوران گل محمدی

تالار و رستوران گل محمدی

مشاهده و اطلاعات بیشتر

رستوران ژاپنی کایزن

رستوران ژاپنی کایزن

مهرشهر

33420430 - 33420431

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دیزی سرای هیمه

دیزی سرای هیمه

جاده چالوس

35354085

مشاهده و اطلاعات بیشتر

سیب

سیب

مهرشهر

02633417003

مشاهده و اطلاعات بیشتر

رستوران ایتالیایی فرک

رستوران ایتالیایی فرک

مهرشهر

02633409591

مشاهده و اطلاعات بیشتر

کافه رستوران گندم

کافه رستوران گندم

مهرشهر

02633412284 - 02633412283

مشاهده و اطلاعات بیشتر

رستوران بزرگ ارکیده

رستوران بزرگ ارکیده

میدان نبوت - جاده چالوس

مشاهده و اطلاعات بیشتر

کباب ترکی برکت

کباب ترکی برکت

آقای باقری

02632224566

مشاهده و اطلاعات بیشتر

کافه رستوران باران

کافه رستوران باران

مهرویلا

02633517369

مشاهده و اطلاعات بیشتر

کافه رستوران روژا

کافه رستوران روژا

مهرشهر

02633408224

مشاهده و اطلاعات بیشتر

رستوران ایتالیایی پرستو

رستوران ایتالیایی پرستو

مهرویلا

02633527721 - 02633527641

مشاهده و اطلاعات بیشتر

کافه رستوران هایکا

کافه رستوران هایکا

مهرشهر

02633402122

مشاهده و اطلاعات بیشتر

کافه رستوران دیدار

کافه رستوران دیدار

باغستان

34231488-34231484

مشاهده و اطلاعات بیشتر

بکرامیر

بکرامیر

گوهردشت

02634493376 - 02634418486

مشاهده و اطلاعات بیشتر

رستوران پنج ستاره برج قائم

رستوران پنج ستاره برج قائم

آزادگان

32521002

مشاهده و اطلاعات بیشتر

رستوران بین المللی بیزانس

رستوران بین المللی بیزانس

عظیمیه

02632559522-24

مشاهده و اطلاعات بیشتر

رستوران استانبول

رستوران استانبول

مهرشهر

02633313798

مشاهده و اطلاعات بیشتر

رستوران بین المللی روما

رستوران بین المللی روما

گوهردشت

02634425002-4

مشاهده و اطلاعات بیشتر

رستوران سلف سرویس چی چی

رستوران سلف سرویس چی چی

2 شعبه مجزاء

مشاهده و اطلاعات بیشتر