گل محمدی

گل محمدی

ساعات خوشی را با ما در رستوران گل محمدی تجربه کنید

شعبه 1:تهران،جنب پل ستارخان
021-44280748 _44280524 _44280113
شعبه 2 :اتوبان کرج_قزوین پل کردان شهر کوهسار
026-44323980 _ 44323337
شعبه 3:هشتگرد،میدان انقلاب،ینگی امام
026-44+54100_4435411
تلفن رزرو:09101252364

200a72fa-8e5f-47be-ab63-2af922490233 763ceb95-ada2-4c92-9646-1999ec079742photo_2018-11-17_03-07-30 photo_2018-11-17_03-07-31 photo_2018-11-17_03-07-32-(2) photo_2018-11-17_03-07-32 photo_2018-11-17_03-07-33 photo_2018-11-17_03-07-34-(2) photo_2018-11-17_03-07-34 photo_2018-11-17_03-07-35 photo_2018-11-17_03-07-36-(2) photo_2018-11-17_03-07-36 photo_2018-11-17_03-07-37 photo_2018-11-17_03-07-38-(2) photo_2018-11-17_03-07-38 photo_2018-11-17_03-07-39 photo_2018-11-17_03-07-40 photo_2018-11-17_03-07-41-(2) photo_2018-11-17_03-07-41 photo_2018-11-17_03-07-42-(2) photo_2018-11-17_03-07-42 photo_2018-11-17_03-07-43 photo_2018-11-17_03-07-44-(2) photo_2018-11-17_03-07-44 photo_2018-11-17_03-07-45 photo_2018-11-17_03-07-46 photo_2018-11-17_03-07-47 photo_2018-11-17_03-07-48 photo_2018-11-17_03-07-50-(2) photo_2018-11-17_03-07-50 photo_2018-11-17_03-07-52


ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد