شهربازى آريولند محمدشهر

شهربازى آريولند محمدشهر

بزرگترین شهربازى سرپوشيده استاندارد در استان البرز

کرج، محمدشهر، بلوار امام، مجتمع شریعت، طبقه دو 
02636270400 
02636270417

2b13fb9a-c7d4-4c5c-9719-4c1162c99cfc 711d43ef-5568-4d80-96de-79afd6b1a13b 41675e66-4dda-41f0-874a-1c26a2c00534 89451f71-9622-48db-9f12-12841c223741 a58bac5c-46ad-44a1-bc81-34a7fd53bb16 baa36545-b9aa-4687-961c-1a4845fd9f95 c2b07014-d64b-4750-9e1b-eb312b299d6a c126cd1e-3ff8-412d-9505-400e81ee5d49 cc3b601f-6c12-44ee-ae7b-3e716c4bda8a ec2f668a-0ca4-437b-bbee-4d5c8f07efa7


ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد