عینک عرفان

عینک عرفان

البرز کرج میانجاده بلوار امام خمینی نرسیده به پمپ بنزین حیدر آباد  سمت چپ نبش خیابان عدل عینک عرفان

34526604-3457902

مدیریت ناصر ابراهیمی

ساعت کاری مجموعه 9:30 الی 13 – 16 الی 21

DSC_7425 DSC_7427 DSC_7428 DSC_7433 DSC_7434


ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


عینک عرفان

خلاصه مشخصات:

  • 9:30 الی 13 - 16 الی 21
  • ناصر ابراهیمی
  • 34526604-3457902
  • میانجاده