املاک معتمد

املاک معتمد

گوهردشت خیابان رستاخیز نبش چهارم غربی

34401010

مشاهده و اطلاعات بیشتر

املاک جاوید

املاک جاوید

گوهردشت فاز 2 نبش4رستاخیز پلاک 114

34435531

مشاهده و اطلاعات بیشتر

املاک فرهنگیان

املاک فرهنگیان

رجائی شهر خیابان شهرداری بین 7 و 8

34493881

مشاهده و اطلاعات بیشتر

املاک اعتماد

املاک اعتماد

گوهردشت خیابان شهرداری بین 7 و 8 غربی پلاک 171

34499535

مشاهده و اطلاعات بیشتر

املاک آریانا

املاک آریانا

گوهردشت بلوار انقلاب بین 2 و 3شرقی

مشاهده و اطلاعات بیشتر

املاک پارسیان

املاک پارسیان

کرج رجائی شهر بلوار انقلاب فاز 3 نبش چهارم شرقی

34444618

مشاهده و اطلاعات بیشتر

املاک سلطانی

املاک سلطانی

رجائی شهر فاز3 بلوک2 خیابان بلوار انقلاب بین 14 و 15

34434127

مشاهده و اطلاعات بیشتر

املاک حافظ

املاک حافظ

بلوار انقلاب بین سوم و چهارم غربی

34301001

مشاهده و اطلاعات بیشتر

املاک ایرانا

املاک ایرانا

کرج گوهردشت بلوار انقلاب نبش خیابان 4 غربی

34323695

مشاهده و اطلاعات بیشتر

املاک وندا

املاک وندا

گوهردشت فاز 3 بلوار انقلاب بین خیابان 4 و 5 غربی

34340930-1

مشاهده و اطلاعات بیشتر

املاک کوثران

املاک کوثران

گوهردشت فاز 3 بلوک 3 خیابان 17 نبش اشتراکی

09122688643

مشاهده و اطلاعات بیشتر

املاک آراد

املاک آراد

اشتراکی جنوبی گلستان 10

34345839

مشاهده و اطلاعات بیشتر

املاک انوش

املاک انوش

اشتراکی شمالی بلوار 18

34347664

مشاهده و اطلاعات بیشتر

املاک سینا

املاک سینا

بلوار اشتراکی شمالی بین بوستان 22 و 23

34322182

مشاهده و اطلاعات بیشتر

املاک موسوی

املاک موسوی

باغستان بلوار اصلی بین گلستان 15 و 16

34320692

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مسکن مهیار

مسکن مهیار

باغستان بین گلستان 18 و 19

34301863

مشاهده و اطلاعات بیشتر

املاک دویار

املاک دویار

باغستان روبروی گلستان 17

34300009

مشاهده و اطلاعات بیشتر

املاک ملت

املاک ملت

باغستان بین بوستان 13 و 14

34337762

مشاهده و اطلاعات بیشتر

املاک بنیامین

املاک بنیامین

باغستان بین بوستان 7 و 8

34342210

مشاهده و اطلاعات بیشتر

املاک رنجر

املاک رنجر

بلوار امام خمینی بین خیابان بوستان 706 جنب کارواش پدیده پلاک 1211

34309114

مشاهده و اطلاعات بیشتر