گروه معماری سعید

گروه معماری سعید

instagram: saeed.design.group


طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

کابینت – فرش فانتزی – کناره – موکت

کرج سه راه گوهردشت نرسیده به سه باندی بین 10 و 11 غربی بعد از پروتئین دهکده

شماره تماس ویژه مشتریان:

34205951

فکس:

02189771112

شماره تماس ویژه همکاران:

34423207

34481092

34480183

34205917


ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد