گالری نقاشی مریم

گالری نقاشی مریم

اینستاگرام  _maryam_k_art

آموزش سیاه قلم، هایپر رئال، مداد رنگی، رنگ روغن، آکرلیک مدرن، تابلو برجسته

میدان آزادگان پشت یادمان ساختمان پارسیان واحد 5

02634498291

669eb966-a6ee-4fd5-9dd5-be4ea5831268 363752bb-4536-42a8-8f29-24a6e880924a 797132a5-9981-4eeb-a09f-966ca442efca bb3783ee-fb9e-4058-8ea4-d68d52381980 e74b5484-f51d-412a-935e-0742e5136427


ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


گالری نقاشی مریم

خلاصه مشخصات:

  • 02634498291
  • آزادگان